Điều Chỉnh Giá

Từ ngày 1/6/2021, giá mỗi hộp Viên Linh Chi trước thuế sẽ điều chỉnh từ $113/hộp lên đến $116.99/hộp (áp dụng tại Mỹ), giá Viên Trùng Thảo trước thuế sẽ điều chỉnh từ $108/hộp lên đến $111.99/hộp (áp dụng tại Mỹ và Canada).

Home
Shop
Contact