Liên Hệ

Tổng đại lý vùng Bắc Mỹ

Capita Marketing Ltd.
190 – 12868 Clarke Place
Richmond, BC Canada
V6V 2H1

Toll-free number: 1-877-408-1864
e-mail: info@mitsuwahealth.com

Giờ hành chính:
Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, PST

Đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ.

Home
Shop
Contact